על אלתרמן המשורר - בראש ובראשונה.

וכן מעט על אלתרמן הפיזמונאי והעיתונאי.